Grondwerk / Riolering

Grondwerk is het begin van de realisatie van vele projecten. Deze basis moet goed zijn. Gebr. Lambers b.v. kan voor u het complete grondwerk en de buitenriolering uitvoeren. Hierbij kunt u o.a. denken aan graven van bouwputten, grondsaneringen, grondwerk voor verhardingen, sleuven voor riolering en drainage en de aanleg van riolering en drainage.

Onze werkzaamheden voeren wij uit aan de hand van bestek en tekeningen of indien er geen bestek aanwezig is in nauw overleg met de opdrachtgever.