Particulieren

         

                            

 

Gebr. Lambers b.v. kan voor u volledig nieuwe bestrating uitvoeren maar ook het onderhoud van bestaande verharding.

Bij een volledige nieuwe bestrating verzorgen wij het grondwerk, adviseren wij over de materiaalkeuze en legverband, leveren wij de bestratingsmaterialen en natuurlijk de bestrating zelf. Door een vlotte aanpak en inzet van de juiste middelen blijft de overlast van de werkzaamheden tot een minimum beperkt. 

De kwaliteit van ons straatwerk wordt jaarlijks tot volle tevredenheid geaudit door de SEB (stichting erkend bestratingsbedrijf) en de conclusie is dan ook dat wij vakmanschap leveren!

Gaat u met ons in zee dan is dat garantie voor jarenlang plezier van kwalitatief goed straatwerk!